Eerlijk en Uniek

Eerlijk en Uniek

Eerlijk en Uniek is een visie van twee mensen die zich met zorg richten op geluiden en vragen die spelen in de maatschappij.

In de maatschappij leven groepen mensen die vragen hebben rondom allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Wij proberen deze geluiden in kaart te brengen om er vervolgens op een positieve manier op te reageren.
Onze reactie varieert van het adviseren van deze groepen tot het oprichten van een bedrijf(je) dat zich gaat richten op deze maatschappelijke ontwikkeling. Deze bedrijfjes stellen zich ten doel om de omgeving te laten zien dat zaken ook op een andere manier aangepakt kunnen worden.

Een onderdeel van onze activiteiten is dat wij ons richten op het bieden van kleinschalige kinderopvang voor een betaalbare prijs. De activiteiten van ons gastouderbureau en kinderdagverblijven kenmerken zich door het hanteren van een eerlijke prijs waardoor kinderopvang, waar mogelijk, zoveel als mogelijk binnen bereik blijft van alle ouders.

 

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen is er in 2016 een fonds opgericht door Eerlijk en Uniek.
Wij zorgen er voor dat er maandelijks een bedrag van onze inkomsten gedoneerd gaat worden aan dit fonds.

Klanten van één van onze bedrijven die betrokken zijn bij een organisatie zonder winstoogmerk kunnen een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor een financiele tegemoetkoming.
Één keer per jaar zal er op basis van een stemming een bedrag uitgekeerd worden aan enkele organisaties.