Eerlijk en Uniek

Ondersteuning kinderen in een achterstandswijk.

Van 2013 tot 2017 zijn wij als bestuurder betrokken geweest bij Stichting Felis in Willemstad op Curaçao. Deze organisatie proberen we nog steeds waar mogelijk te ondersteunen.

Op initiatief van Gerda van Petersen werd in 2010 de stichting F.E.L.I.S. opgericht. 
Felis is Papiamento voor Gelukkig.
De afkorting F.E.L.I.S. staat voor Felisidat Espasio Libertat i Speransa (Geluk Ruimte Vrijheid en Hoop).

Deze stichting is een organisatie die zich richt op psycho sociale begeleidng en naschoolse opvang van kinderen. Naast een warme maaltijd wordt hen onder andere huiswerkbegeleiding en sport en spel aangeboden.
Het project staat in een achterstandswijk waar veel leed, armoede en verwaarlozing is. Het betreft veelal kinderen waarvan ouders in de prostitutie zitten of alcoholverslaafd zijn.
Op dit moment is Felis nog afhankelijk van fondsen, sponsoring en giften. 

De stichting heeft ten doel:

  • Het ondersteunen en begeleiden van van voornamelijk vrouwen en jongeren door educatie en begeleiding te bieden rondom de opvoeding en verzorging.
  • Het bevorderen van het geestelijke en praktische welzijn van mensen die in problematische situaties zitten of daarin dreigen te komen. Dit zodat ze op een waardige manier lid mogen zijn van de samenleving, in de ruimste zin van het woord.

Stichting F.E.L.I.S. is van mening dat er geen tijd te verliezen is als het om deze kinderen gaat.  Zij willen dat deze kinderen hun talenten, kwaliteiten en dromen kunnen ontwikkelen.
De ambitie die hen voor ogen staat is zo veel mogelijk kinderen te helpen en te begeleiden zolang zij dit nodig hebben op hun weg naar volwassenhei
d.

 

Ook U kunt dit project ondersteunen.

Alle kleine beetjes helpen.

Geïnterresseerd? Klik dan op de foto.